Podatek od sprzedaży nieruchomości – istotne informacje.

Sprzedaż nieruchomości zwykle wymaga uiszczenia podatku do urzędu skarbowego, ale nie zawsze!

Konieczność rozliczenia zależy od dwóch czynników:
1️⃣kiedy i jak nieruchomość została nabyta,
2️⃣daty sprzedaży.

Jeśli nieruchomość zostanie sprzedana po pięciu latach od jej nabycia, nie będzie trzeba płacić podatku.

Jak wyznaczyć ten pięcioletni okres? Jest on liczony od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono akt notarialny, czyli w przybadku sprzedaży w styczniu może minąć prawie 6 lat.

Co w przypadku sprzedaży przed upływem pięciu lat?

Konieczne będzie rozliczenie z urzędem skarbowym.❗️
Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi obecnie 19% od uzyskanego dochodu (nie od wartości transakcji)

Jak rozliczyć podatek?

Należy wypełnić formularz PIT 39 i złożyć go w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia z informacją o dochodach w poprzednim roku 📑

JAK UNIKNĄĆ PŁACENIA PODATKU?

Nie zawsze sprzedaż nieruchomości wymaga opłacenia podatku. Aby uniknąć opodatkowania, uzyskane środki można przeznaczyć na realizację celów mieszkaniowych. Na zrealizowanie tego celu mamy trzy lata.
Jakie to mogą być cele ?
nabycie budynku mieszkalnego lub udziału w takim budynku,
nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie,
nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego,
spłata wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego.

UWAGA !
W przypadku gdy podstawą nabycia jest spadek, okres pięcioletni liczony jest od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, dopytać o szczegóły lub omówić swój przypadek, skontaktuj się z nami:

poprzez naszą stronę internetową: www.express-nieruchomosci.pl
bezpośrednio na numer telefonu: 732 722 224

Scroll to Top